Superworm fertilizer

Nu har vi planterat om vår squashodling och gödslat plantorna med gödsel från superworms. Våra vänner från Hong Kong gav oss ett par prover från sitt företag Agroprotege som tillverkar ett ekologiskt gödselmedel som tydligen ska sätta fart på växterna ordentligt! Eftersom bruksanvisningen är på kinesiska är det dock oklart om vi gick rätt tillväga och om doseringen var rätt, förmodligen inte. Men riktigt kul med nya insektsprodukter och ekologiskt gödsel är helt klart något världen behöver mer av.

insectfertilizer

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *