Uppmärksammade av Göteborgs Universitet

Bred och matig kandidatpresentation

NYHET: 2014-06-12

Det bjöds på en imponerande bredd när 72 nyskrivna kandidatuppsatser presenterades under en och samma förmiddag vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap i början av juni.

Ellen Gellerbrant, t v, och Emma Aspholmer bjöd bland annat på mjölmask i samband med presentationen av kandidatuppsatsen om ätbara insekter.

Det var studenter från de fyra kandidatprogrammen i hälsopromotion, inriktning kostvetenskap och inriktning idrottsvetenskap, kostekonomi, sports coaching samt blivande slöjd- och hem- och konsumentkunskapslärare som gav korta populärvetenskapliga presentationer av sina kandidatuppsatser. Vänner och familjemedlemmar fanns också på plats i de fem hörsalar på Pedagogen där presentationerna pågick parallellt.

Populärvetenskaplig nyhet

Det populärvetenskapliga var en nyhet för detta år.
– Tidigare år har det varit frivilligt. Nu är det ett led i kandidatuppsatskursen, säger universitetslektor Monica Petersson.
Den som gav sig tid kunde ta del av många ingångar i utbildningarnas ämnesområden, som:
”En kvantitativ kartläggning av samband mellan fysik aktivitet och drogkonsumtion hos gymnasieungdomar”, ”Föräldrars involvering i barn- och ungdomsfotboll: Ur spelarnas perspektiv”, ”Matsvinn på sjukhus. En kvalitativ studie om orsaker till orörda matbrickor”, ” ’Jag har inte en jävla aning alltså. Det är ju fett onödigt, om man tänker alltså’. En undersökning om hur elever uppfattar slöjdämnet” är några exempel.

Nyttiga insekter

Ett annat var Emma Aspholmers och Ellen Gellerbrantskandidatuppsats från Hälsopromotionsprogrammet, inriktningen kostvetenskap: ”Ätbara insekter, nutid eller framtid? Unga konsumenters inställningar till att äta insekter”.
I många andra kulturer uppskattas insekter på ett annat sätt.
– Insekter är ett både näringsmässigt och miljömässigt bra livsmedel. Bra med proteiner, vitaminer och mineraler, sade Emma Aspholmer.
Skälen till att insekter inte hamnar på svenska till tallrikar i nuläget är flera.
– Vår jordbrukshistoria innebär att vi ser på insekter i första hand som skadedjur och ohyra. Dessutom innebär vårt klimat att de inte är tillgängliga året runt, förklarade Ellen Gellerbrant.
– Dessutom lever vi i nuläget i överflöd, så vi behöver inte ta tillvara möjligheten, påpekade Emma Aspholmer som dock tror att vi i framtiden kommer att få se insekter på tallriken, åtminstone på restauranger.
Som ett både uppskattat och uppmärksammat inslag bjöd de sedan åhörarna på jordgubbar toppade med mjölmaskröra.

AV: TORSTEN ARPI

Artikeln publicerades först på: www.ufn.gu.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *