Rödklöver becomes hussyrsa!

Som vi skrivit om tidigare har SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet beviljats nästan 9 miljoner kronor ifrån Forskningsrådet Formas. Syftet är att “utveckla ett nytt svenskt, välsmakande, protein- och mineralrikt livsmedel baserat på svensk hussyrsa“.

Genom att odla blommande rödklöver för att sedan använda som foder till hussyrsan är tanken att de tillsammans skall bidra till en ökad biologisk mångfald och utvecklandet av ett hållbart och klimatsmart livsmedel. Man vill vårda om naturen samtidigt som man drar nytta av dess resurser och skapar livsmedel. Studier kring hur syrsan klarar av att leva på rödklövern, vad de får för smak, hur systemen för uppfödning skall se ut och mycket, mycket mer kommer att bedrivas. I slutändan vill man ta fram en användarvänlig och välsmakande produkt som på riktigt kan konkurrera med köttet. Nedan stycke är ett utdrag ur en text som beskriver projektet. Vill du läsa hela texten så klicka på länken. Hakuna Mat tror stenhårt på följande ord:

Syrsor består av ett högkvalitativt protein och viktiga spårämnen. De har potential att ersätta kött och fisk och kan därför bidra till att motverka både protein- och spårämnesbristen i låginkomstländer, men också den järnbrist som nästan hälften av Sveriges unga kvinnor kan ha. Att göra maträtter och inte tillskott eller bakverk har ett mervärde eftersom det i västvärlden sker en överkonsumtion av protein. Ett viktigt mål med nya proteinlivsmedel bör därför vara att de kan ersätta mer resurskrävande maträtter.”

Projektet har även en blogg där man kan följa vad som händer längs vägen. Hösten 2016 drog det igång och sträcker sig ända till 2020. Ansvarig för projektet är Anna Jansson som ni kunde se i vetenskapsstudion tillsammans med vår egen Ellen. Vi ser med spänning fram emot vad det kommer att bli för resultat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *