Sverige och Hakuna Mat, vad händer?

Många undrar hur det egentligen ser ut det här med lagstiftningen kring ätbara insekter. Här kommer en snabb och förenklad version:

Insekter är inte klassat som ett livsmedel inom EU, därför inte heller i Sverige. Det är klassat som ett Novel Food och behöver gå igenom en rättslig prövning innan det kan släppas på marknaden som livsmedel. Det är alltså en lag som gör att insekter inte säljs. En lag som stiftades år 1997 då man helt enkelt inte tänkte på insekter som livsmedel och alltså inte ens tar upp dem i lagtexten. Det innebär att EU kommissionen tillåter medlemsländerna att göra en egen tolkning huruvida insekter skall tillåtas eller ej. Vissa EU länder tillåter insekter fram till dess att en ny och mer klar lag finns på plats.

Sverige har valt att ta ett steg tillbaka och inte vara ett föregångsland vad gäller klimatsmarta insekter. De låter andra länder göra jobbet och väntar med att hoppa på tåget. Det gör att många företag i Sverige har svårt att sälja sina produkter och därmed ha en inkomst. Vissa företag lyckas ändå sälja medan andra fått saluförbud. Ungefär såhär ligger det till och Hakuna Mat är ett av de företag som får böter om de säljer insekter i sverige. Mycket motgångar och låg inkomst har gjort att vi just nu inte kan jobba med Hakuna Mat och bloggen så mycket som vi önskar. Men vi ger inte upp, vi ger det bara inte lika mycket tid för tillfället!

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *